Opšta pravila korišćenja

 1. „Selektor Popusta“ – je specijalna promotivna aktivnost kompanije Gomex d.o.o., u kojoj učesnici imaju mogućnost da sami kreiraju personalizovane akcije (niža cena i/ili bonitetni poeni) koje će važiti u izabranim objektima u definisanom periodu.

 2. Učesnici u ovoj promotivnoj aktivnosti, mogu biti svi vlasnici validne kartice lojalnosti, „Kasice Brojalice“ sa pristupom korisničkom portalu. Besplatan pristup korisničkom portalu, korisnik može dobiti nakon registracije kartice na www.kasicabrojalica.rs ili putem aplikacije za mobilne telefone.

 3. „Selektor Popusta“ traje ciklično na mesečnom nivou. Nakon potvrde akcije, korisnik je u mogućnosti da izabrani artikal kupuje uz definisani benefit, zaključno sa poslednjim danom u mesecu u kojem je potvrdio akciju.

 4. Ponuda artikala se ažurira jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu.

 5. Akcija važi isključivo u izabranom Gomex objektu od strane korisnika. Nakon odabira prvog artikla, u tekućem mesecu, nije više moguće menjati željeni objekat. Za narednu akciju korisnik može menjati objekat u kojem želi realizovati kupovinu izabranih artikala.

 6. Maksimalan broj artikala koje korisnik može da izabere tokom jednog meseca je 10. Artikli se mogu dodavati sukcesivno u toku jednog ciklusa. Jednom izabrani artikal nije moguće zameniti u tekućoj akciji za drugi artikal. Nakon isteka tekuće akcije, korisnik bez ikakvih ograničenja, može ponovo birati iste i/ili druge artikle za naredne akcije.

 7. Ukoliko je na izabranom artiklu iskazan popust u vidu procenta, izabrani popust će se primeniti na aktuelnu, redovnu cenu izabranog artikla u trenutku kupovine u izabranom objektu.

 8. Gomex d.o.o. može svojim internim odlukama ograničiti kupovinu izabranog artikla po korisniku i/ili u definisanom vremenskom periodu. Ova promotivna aktivnost je osmišljena isključivo za fizička lica u cilju optimalnijeg snabdevanja za redovne potrebe domaćinstva na sedmičnom nivou.

 9. Kada i pored validno sprovedenog procesa odabira artikala u akciju i uredno potvrđene akcije na www.kasicabrojalica.rs i mobilnoj aplikaciji, kupac ne ostvari izabrani popust i artikal plati po redovnoj ceni, Gomex d.o.o. se obavezuje da najkasnije u roku od 7 dana, projektovani, a nerealizovni popust korisniku nadoknadi putem „Keširića“ u odnosu 1 dinar = 1 Keširić

 10. U slučaju kada se izabrani artikal pored personalizovane akcije, nađe i na nekoj redovnoj i/ili vanrednoj nepersonalizovanoj akciji u organizaciji Gomex d.o.o., potrošač će artikal dobiti po, po njega, povoljnijim uslovima (niža cena).

 11. Za plaćanje artikala izabranih u „Selektor Popusta“ akciji, mogu se koristiti svi vidovi i vrste plaćanja, pa i „Keširići“. Jedino, u slučaju plaćanja celog ili dela računa putem „Keširića“, kupac neće dobiti nove Keširiće, dok može koristiti sve redovne i vanredne, personalizovane i nepersonalizovane popuste.

 12. Gomex d.o.o. ima pravo da u svakom trenutku obustavi promotivnu aktivnost „Selektor Popusta“, delimično ili potpuno promeni Opšta pravila korišćenja, uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne na vidnom mestu u svim maloprodajnim objektima, kao i na korisničkom portalu www.kasicabrojalica.rs

 13. Izborom artikala za dobijanje bonitetnih uslova i učestvovanjem u promotivnoj aktivnosti „Selektor Popusta“, korisnik je saglasan da se podaci o njegovom izboru mogu obrađivati od strane Gomex d.o.o. iz Zrenjanina, kao i dostavljati dobavljačima izabranih artikala, a sve u cilju daljih unapređenja ponude i kvaliteta usluge , bez ikakvog narušavanja integriteta i navođenja podataka o ličnosti potrošača odn. uz obavezu njihove pune zaštite, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008., 104/2009, 68/2012, 107/2012).

 14. Opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 15.11.2016. i važiće do donošenja novih.

Partnerska mreza

3DBasic LineD&A MelPetrolBiroopremaBus ComputersGlobo ToursNew Age 5+DarusiPetroluxUnicarPan GasMoto DaneJugolab

Kasica Brojalica Newsletter
Pratite novosti, promocije i specijalne akcije prijavom na naš Newsletter

Kontakt

Ime i prezime *
E-mail *
Telefon
Tekst poruke...
captcha
Unesite kod sa slike

One Stop Marketing

ONE STOP MARKETING d.o.o.
Đure Jakšića 14, 23000 Zrenjanin
 
GOMEXOne Stop Marketing
© One Stop Marketing 2014.-2017.
Sva prava zadržana.